Välkommen!

Välkommen! Den här sidan uppdateras inte utan är en ”resursbank” till för alla som är intresserade av och vill bidra till att främja tilliten mellan människor och till samhället.

Här hittar ni Publikationer av lite olika karaktär – en del är till för att inspirera medan andra är mer faktabaserade. Det finns också filmer. Publikationerna är nedladdningsbara och filmerna går att se direkt.

Under fliken Arkiv redovisar vi delar av seminarier, konferenser och föredrag som arrangerats av oss och andra genom åren. Det finns också pressklipp, artiklar och annat.

Vår tanke är att sidan skall ge en bild av utvecklingsarbetet Tryggare och Mänskligare Göteborg som bedrevs under åren 2001-2011. Tryggare och Mänskligare Göteborg var stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande råd som byggde på en bred samverkan och med en kansligrupp knuten till sig. Under åren växte ett tankegods fram och detta var grunden för kunskapsbildning, aktiviteter, metodutveckling och nätverksbyggande runt frågor om hur tillit och trygghet främjas och vad som strukturellt sett är verksamt när det gäller att förebygga brott.

Adress: Göteborgs Stad, 404 82 Göteborg, Telefon 031-365 00 00, E-post goteborg@goteborg.se,

Till Göteborgs Stads webbplats

Loading
Select your language